Home / Forschung / Projekte / Drittmittelprojekte / EgerERT 

EgerERT

Großskalige Geoelektrik in der Eger-Rift-Zone (W-Böhmen) an beantragten PIER-ICDP Fluidmonitoring Bohrungslokationen zur Abbildung fluidrelevanter Strukturen

Messkampagne 2017

Projektleitung

Dr. Christina Flechsig (Uni Leipzig)

Dr. Thomas Günther

 

Projektbearbeitung

Tobias Nickschick (Uni Leipzig)

Frank Oppermann

Robert Meyer

Michael Grinat

Förderung

Laufzeit

01.02.2017 - 31.01.2019